COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.
2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.

VALORI ŞI ATITUDINI
  • Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune
  • Gândire critică şi flexibilă
  • Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
  • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului
  • Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială
  • Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor
  • Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor
  • Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale
  • Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si culturale.

COMPETENTE SPECIFICE

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici Evului Mediu în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici Epocii Moderne, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
2.1. Realizarea, în echipă, prin asumarea unor responsabilităţi, a unui proiect
2.2. Participarea la realizarea unui proiect istoric, de grup, care evidențiază rolul personalităților în faptele istorice
2.3. Realizarea, în grup, a planului unei dezbateri pe o tema istorica
3.1. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.2. Descrierea unui fapt istoric din Evul Mediu, utilizând informaţii din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere
3.3. Compararea informaţiilor din surse istorice referitoare la un aspect al civilizaţiilor medievale, în vederea stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri
3.4. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, pe baza surselor istorice
3.5.Descrierea unui fapt istoric de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere
3.6. Compararea informaţiilor din surse istorice referitoare la un aspect al civilizaţiilor de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, în vederea stabilirii unor asemănări
şi a unor deosebiri
4.1. Selectarea surselor istorice pentru susţinerea sau combaterea unui punct de vedere
4.2. Realizarea de comparaţii referitoare la fapte istorice, utilizând informaţii din medii non-formale